Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kredit portfelinin keyfiyyəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
CəmiCari1-30 gün31-60 gün61-90 gün91-120 gün121-150 gün151-180 gün181-210 gün211-240 gün241-270 gün271-300 gün301-330 gün331-365 gün1 il və artıq
Kredit portfeli109581.2272835.274954.902273.36189.471672.9429.352297.785228.819987.8851.0538.5887.112.189932.54
Biznes60245.8531647.045.952029.3520.971659.9601712.3552259987.4200.7902.187954.86
İstehlak7719.432433.284657.3824.2168.512.9813.1230.023.810.460.721.900373.06
Daşınmaz əmlak41615.9338754.95291.58219.8100.0016.22555.4200.0050.3335.8987.1101604.62
Digər kreditlər000000000000000