Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kredit portfelinin keyfiyyəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   27.07.2021
CəmiCari1-30 gün31-60 gün61-90 gün91-120 gün121-150 gün151-180 gün181-210 gün211-240 gün241-270 gün271-300 gün301-330 gün331-365 gün1 il və artıq
Kredit portfeli122863.3488082.954303.601596.064474.831820.914.97124.431633.04349.08351.6617.8480.7212.7220010.53
Biznes71343.1939899.6236591476.184400.00177000.001624.82325225080017883.57
İstehlak7678.547163.09183.814.453.585.244.9716.768.2212.913.9917.840.7212.72220.27
Daşınmaz əmlak43841.6141020.24460.8105.4371.2445.670107.67011.18112.680001906.7
Digər kreditlər000000000000000