Bank Avrasiya ASC

Kredit riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
Kredit riski adıKredit riskinin izahı
1Risklərin idarə olunmasının məqsədləriBorcalanın bank qarşısında öhdəliyinin vaxtında və ya tam icra olunmaması nəticəsində yarana biləcək itkilərin qarşısı alınması
2Risklərin idarə olunmasının standart və prinsipləriAR nəzarət qurumların standartları və tələbləri, Bazel tövsiyyələri, Prosesin məqsədəuyğunluğu prinsipi, Dövrü təkrarlanma və fasiləsizlik prinsipi
3Risklərin idarəolunması üçün istifadə olunan nəzarət tədbirləriSorğular, empirik təhlillər, erkən xəbərdarlıq sistemləri, müəyyənləşdirilmiş risklər barədə hesabatlar, analitik təhlil hesabatları
4Risklərin idarəolunmasında istifadə olunan alətlərStress testlər, PAR DER təhlili, Vintaj Təhlili və Miqrasiya Matrisi
5Risklərin idarəedilməsi prosesi (səlahiyyət bölgüsünə müvafiq olaraq həyata keçirilən funksiyalar ardıcıllığı)Bankda risklərin idarə edilməsinin prosesi üç səviyyəli struktur üzrə formalaşır:Birinci: Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti, Risklərin İdarəetmə Komitəsi, Kredit Komitəsi, Baş Risk Inzibatşısı;İkinci: Risklərin idarə edilməsi departamenti;Üçüncü: Bankın nəzarətedici bölmələri.
6İstehlak, biznes və daşınmaz əmlak kreditlərinin qiymətləndirməsində əsas götürülən meyarlarİstehlak kreditləri: BGN (borcun gəlirə nisbəti) əmsalı üzrə Biznes kreditləri: borcalanın maliyyə məlumatları əsasında (memorandum (balans, və cash flow təhlili və s.), monitorinq aktı və s.) Daşınmaz əmlak kreditləri: BGN (borcun gəlirə nisbəti) və KTN (kreditin təminata nisbəti) əmsalları üzrə