Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   19.11.2019
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli83877.232977.931111.72665.1172938.096184.38006161.54
Biznes53716.032384.92166.60045287.825876.69006077.68
İstehlak5063.70592.15945.11665.112553.64307.680083.86
Daşınmaz əmlak25097.490.860025096.630000
Digər kreditlər000000000