Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli109250.456093.681071.31725.5987428.428832.33005099.12
Biznes63130.855157.2740.85044381.078557.13004994.54
İstehlak3470.65936.421030.46725.59398.41275.200104.58
Daşınmaz əmlak42648.9400042648.940000
Digər kreditlər000000000