Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 21.12.2021
Yenilənmə tarixi:   25.01.2022
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli114221.169221.7212.99089658.238635.11005042.38
Biznes71454.077922.2215.15050570.378254.21004692.12
İstehlak3781.871299.47197.851450.75102.65380.900350.26
Daşınmaz əmlak38985.2200038985.220000
Digər kreditlər000000000