Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2022
Yenilənmə tarixi:   25.04.2022
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli116835.1813008.96345.46087594.8610965.48003454.2167
Biznes73098.9411836.88206.80047674.1410262.16003118.96
İstehlak3917.261172.08138.661466.21101.75703.3200335.25
Daşınmaz əmlak39818.9800039818.980000
Digər kreditlər000000000