Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022
Yenilənmə tarixi:   15.07.2022
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli114261.5410321.57689.371644.9389001.349164.54003439.78967
Biznes67433.698843.91363.64046980.128173.73003072.28
İstehlak4806.641477.66325.731644.930.01990.8000367.51
Daşınmaz əmlak42021.2100042021.210000
Digər kreditlər000000000