Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli124892.2911267.99809.301734.6795170.4710333.88005575.98
Biznes72289.999858.71281.40049564.367435.69005149.82
İstehlak6996.191409.28527.911734.6702898.1800426.16
Daşınmaz əmlak45606.1100045606.110000
Digər kreditlər000000000