Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   27.01.2023
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli12535210770.451280.841652.9397819.236660.60007167.95
Biznes66900.749261.60872.96047623.602251.77006890.81
İstehlak8876.271508.85407.881652.93695.634333.8300277.14
Daşınmaz əmlak49574.9900049499.9975.00000
Digər kreditlər000000000