Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   26.04.2023
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli129343.4713609.11680.061696.7499956.727407.32005993.52
Biznes67773.1612042.19125.62047766.732207.81005630.81
İstehlak10333.691566.92554.441696.741028.375124.5100362.71
Daşınmaz əmlak51236.6200051161.6275.00000
Digər kreditlər000000000