Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2023
Yenilənmə tarixi:   25.07.2023
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli136607.4513968.51634.161781.73102727.5910756.35006739.11
Biznes67927.0312083.710046546.392944.62006352.31
İstehlak13477.441884.80634.161781.731053.227736.7300386.80
Daşınmaz əmlak55202.9800055127.9975.00000
Digər kreditlər000000000