Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli108336.152824.481035.59833.6689278.2510921.48003442.69
Biznes60172.161488.5398.15044640.0210649.84003295.62
İstehlak8398.321335.96937.44833.664872.55271.6400147.07
Daşınmaz əmlak39765.6800039765.680000
Digər kreditlər000000000