Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli107215.852835.451848.1831.1588972.49257.76003470.99
Biznes57761.861391.681013.25043129.68988.47003238.85
İstehlak8456.221443.77834.85831.154845.02269.2900232.14
Daşınmaz əmlak40997.7800040997.780000
Digər kreditlər000000000