Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli109581.223054.69425.48791.4189205.059468.02006636.57
Biznes60245.851706.2645.14042923.259200.93006370.27
İstehlak7719.431348.43380.35791.414665.86267.0900266.3
Daşınmaz əmlak41615.9300041615.930000
Digər kreditlər000000000