Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli112616.333589.541449.79840.4688101.1411276.99007358.42
Biznes64017.292264.011164.71042350.711162.26007075.61
İstehlak7496.051325.53285.08840.464647.44114.7300282.8
Daşınmaz əmlak41102.9900041102.990000
Digər kreditlər000000000