Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2021
Yenilənmə tarixi:   22.04.2021
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli113056.345706.341704.92919.9688262.3511493.95004968.81
Biznes62805.864512.241257.20041006.8911399.53004630
İstehlak7483.281194.1297.72919.964638.2594.4200338.82
Daşınmaz əmlak42767.20150042617.20000
Digər kreditlər000000000