Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   27.07.2021
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli122863.348460.22480.381006.0596116.5112530.39004267.8
Biznes71343.197300.48236.68047609.1312443.3003751.59
İstehlak7678.541159.73243.71006.054665.7787.0900516.21
Daşınmaz əmlak43841.6100043841.610000
Digər kreditlər000000000