Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2021
Yenilənmə tarixi:   22.10.2021
CəmiTəminatsızNağd vəsaitlə təmin olunanQızıl təminatlıDaşınmaz əmlakla təmin olunanDaşınar əmlakla təmin olunanQarantiyalar ilə təmin olunanKredit törəmə alətləri ilə təmin olunanDigər təminatlı
Kredit portfeli117073.119676.54460.491187.9493122.159913.5400271.45665
Biznes70382.098471.10213.34049575.359758.41002363.89
İstehlak3274.891205.44247.151187.94130.66155.1400348.57
Daşınmaz əmlak43416.1300043416.130000
Digər kreditlər000000000