Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Ani
1Aktivlər27820.18
2Nağd pul və ekvivalentləri27697.57
3Qiymətli kağızlar0
4Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)122.61
5Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)0