Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   27.07.2021
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər24470.84186.285980.787979.5820416.184443.065530.3715695.2118498.0749994.32153194.69
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri24367.83000000001252.7625620.59
1.2 Qiymətli kağızlar002467.55780.792458.20005895.84011602.38
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)103.01186.283513.237198.7917707.984443.065245.2711295.2112602.2342502.87104797.92
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)00002500285.14400004935.1
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri00000000000
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000006238.696238.69
2Öhdəliklər26064.926.8323.481312.572144.643157.743411.157309.8910184.7531847.5385763.47
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər000025002553385.7810184.7530015.2344090.76
2.3 Müştərilərin depozitləri:26064.926.8323.481312.571894.643157.743156.153924.1105.3139845.72
2.3.1 tələbli depozitlər26064.92000000005.3126070.23
2.3.2 müddətli depozitlər06.8323.481312.571894.643157.743156.153924.110013775.49
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər0000000001826.991826.99
3Likvidlik 'qəpi'-1594.08179.485657.36667.0118271.541285.322119.228385.328313.3218146.7967431.22