Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2021
Yenilənmə tarixi:   22.10.2021
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər35565.241604.106130.0213720.703688.201596.1413344.0324106.4415526.7841916.22157197.87
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri35554.32000000001372.4436926.76
1.2 Qiymətli kağızlar01407.603596.09780.792458.2005884.120010887.81
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)10.92196.502533.9313470.703688.201341.1413344.0313822.3215526.7834749.7198684.23
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)000250025504400004905
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri00000000000
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000005794.075794.07
2Öhdəliklər29728.7550.30791.581046.241702.264114.431552.037713.459630.4932131.8988461.42
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər00000003222.599630.4931150.2244003.30
2.3 Müştərilərin depozitləri:29728.7550.30791.581046.241702.264114.431552.034490.860043476.45
2.3.1 tələbli depozitlər29728.7500000000029728.75
2.3.2 müddətli depozitlər050.30791.581046.241702.264114.431552.034490.860013747.70
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000981.67981.67
3Likvidlik 'qəpi'5836.491553.805338.4412674.461985.94-2518.291179216392.995896.299784.3368736.45