Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   25.01.2022
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər41421.37441.122842.163753.789026.694441.4618358.5921726.7617406.1866809.86186227.97
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri40804.8000000000912.5841717.38
1.2 Qiymətli kağızlar002067.7400008332.266435.77016835.77
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)616.57441.12774.423753.788771.694441.4613958.5913394.510970.4157098.62114221.16
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)0000255044000004655
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri00000000000
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000008798.668798.66
2Öhdəliklər37211.380181.492437.793208.391487.495028.163453.599368.6433323.9695700.89
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər000025501551.7711339368.6432412.7244721.13
2.3 Müştərilərin depozitləri:37211.380181.492437.792953.391487.493476.392320.590050068.52
2.3.1 tələbli depozitlər37211.3800000000037211.38
2.3.2 müddətli depozitlər00181.492437.792953.391487.493476.392320.590012857.14
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000911.24911.24
3Likvidlik 'qəpi'4209.99441.122660.671315.995818.32953.9713330.4318273.178037.5433485.990527.08