Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2022
Yenilənmə tarixi:   25.04.2022
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər40628.273972.024352.8210215.235593.7673856.464031.3420614.2816920.7856567.97176752.93
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri40551.42000000001000.1041551.52
1.2 Qiymətli kağızlar0710.582714.1600008320.538434.563406.7123586.54
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)76.853261.441638.169960.235593.769456.464031.3412293.758486.2242804.5197603.21
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)000255.000440000004655.00
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri00000000000
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000009356.669356.66
2Öhdəliklər45641.346.701397.801802.891487.454190.894417.202357.359067.2833830.21104199.12
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər000255.0001193.6014.59943.039067.2832958.0244431.52
2.3 Müştərilərin depozitləri:45641.346.701397.801547.891487.452997.294402.611414.330058895.41
2.3.1 tələbli depozitlər45641.3400000000045641.34
2.3.2 müddətli depozitlər001397.801547.891487.452997.294402.611414.330013254.07
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000872.19872.19
3Likvidlik 'qəpi'-5013.073965.322955.028412.344106.319665.57-385.8618256.937853.5022737.7672553.81