Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022
Yenilənmə tarixi:   15.07.2022
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər49725.80933.961013.834406.8714703.494635.577814.7023808.6117045.8158599.36182688.00
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri49554.6500000000971.1550525.80
1.2 Qiymətli kağızlar36.1700000010256.708320.183536.1922139.24
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)144.98933.961013.834406.8710303.494635.577559.7013551.918725.6342343.8893619.82
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)0000440002550004655.00
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri00000000000
1.8 Digər maliyyə aktivlər00000000011748.1411748.14
2Öhdəliklər46766.5744.10169.841260.372031.644149.714088.764649.198479.8039067.73110707.71
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər0000833.3310.69905.00116.598479.8035899.0046244.41
2.3 Müştərilərin depozitləri:46766.5744.10169.841260.371198.314139.023183.764532.600061294.57
2.3.1 tələbli depozitlər46766.5700000000046766.57
2.3.2 müddətli depozitlər044.10169.841260.371198.314139.023183.764532.600014528.00
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər0000000003168.733168.73
3Likvidlik 'qəpi'2959.23889.86843.993146.5012671.85485.863725.9419159.428566.0119531.6371980.29