Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər63166.631242.351602.0014993.217004.278894.8011685.6417523.3418285.4161103.19205500.84
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri60609.32000000003583.6264192.94
1.2 Qiymətli kağızlar36.17000005837.224459.878410.833406.7122114.63
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)2557.311242.35160210593.217004.278639.85848.4213063.479874.5843528.90103954.31
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)0004400025500004655.00
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri00000000000
1.8 Digər maliyyə aktivlər00000000010583.9610583.96
2Öhdəliklər66929.933148.38220.591168.664190.333764.591418.864761.877712.6539273.09132588.95
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər170003000.050357.146.74630.00153.4624.027712.6538183.8967067.95
2.3 Müştərilərin depozitləri:49929.93148.33220.59811.524183.593134.591265.404737.850064431.80
2.3.1 tələbli depozitlər49929.9300000000049929.93
2.3.2 müddətli depozitlər0148.33220.59811.524183.593134.591265.404737.850014501.87
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər0000000001089.201089.20
3Likvidlik 'qəpi'(3763.30)(1906.03)1381.4113824.552813.945130.2110266.7812761.4710572.7621830.1072911.89