Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər55805.2825000.633.472521.016292.955572.5016256.2824078.4434885.4253852.29224268.27
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri52261.99000000003568.155830.09
1.2 Qiymətli kağızlar00000004458.6311200.392293.2117952.22
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)0.130.633.472521.016037.955572.5011856.2819619.8123642.1940682.82109938.80
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)000025504400042.8404697.84
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri0250000000000025000
1.8 Digər maliyyə aktivlər3543.16000000007308.1610851.32
2Öhdəliklər65237.3221002.35682.654095.103191.511206.371200.385051.22314.5948479.87150461.35
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər02100002.72257.022.49033.96314.5947681.8569292.63
2.3 Müştərilərin depozitləri:64967.492.35281.174092.382934.491203.881200.385017.260079699.40
2.3.1 tələbli depozitlər64967.4900000000064967.49
2.3.2 müddətli depozitlər02.35281.174092.382934.491203.881200.385017.260014731.91
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər269.830401.48000000798.021469.32
3Likvidlik 'qəpi'(9432.03)3998.28(679.18)(1574.09)3101.444366.1315055.9019027.2234570.835372.4273806.93