Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   26.04.2023
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər45530.1622367.353917.905962.838882.8815147.515406.5228846.8725589.3058246.74219898.05
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri45524.07000000004706.6750230.74
1.2 Qiymətli kağızlar00005002.242457.3908172.8302293.2117925.66
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)6.09267.3593.985707.833880.648290.122730.1020674.0325553.9546635.59113839.683
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)000255.0004400.000035.3504690.35
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri0221000000000022100
1.8 Digər maliyyə aktivlər003823.920002676.42004611.2711111.61
2Öhdəliklər59508.7620606.861679.271545.391204.381184.934772.225496.88271.1348207.48144477.29
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər020471.4202551.5002.4938.36271.1348207.4869247.15
2.3 Müştərilərin depozitləri:59508.76135.441277.611290.391202.881184.934013.835458.520074072.36
2.3.1 tələbli depozitlər59508.7600000000059508.76
2.3.2 müddətli depozitlər0135.441277.611290.391202.881184.934013.835458.520014563.60
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər00401.66000756.130001157.784
3Likvidlik 'qəpi'(13978.60)1760.492238.644417.447678.5013962.58634.3023349.9925318.1710039.2675420.76