Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2023
Yenilənmə tarixi:   25.07.2023
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər40326.012370.575105.067761.9016591.922327.6316794.4424353.2315602.1375039.83206272.72
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri39642.58000000004509.7644152.34
1.2 Qiymətli kağızlar0004993.112456.15020006163.2402293.2117905.71
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)683.43270.575.062768.799735.772327.6314539.4418189.9915569.6355961.76120052.07
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)00004400.000255.00032.5004687.50
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri02100510000000007200
1.8 Digər maliyyə aktivlər00000000012275.1112275.11
2Öhdəliklər59525.173510.32271.75856.251172.183775.236313.122395.11329.3652098.90130247.40
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər03510.3200.4901.7125547.33329.3651000.4255144.63
2.3 Müştərilərin depozitləri:59525.170271.75875.761172.183773.526058.122347.790074004.29
2.3.1 tələbli depozitlər59525.1700000000059525.17
2.3.2 müddətli depozitlər00271.75855.761172.183773.526058.122347.790014479.12
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər0000000001098.491098.49
3Likvidlik 'qəpi'-19199.16-1139.754833.316905.6515419.74-1447.6010481.3221958.1215272.7722940.9376025.32