Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər31205.123336.3810952.96808.6310824.897069.3424756.4611608.7111819.4952059.18170441.09
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri31199.43000000001174.1632373.58
1.2 Qiymətli kağızlar02799.653208.732999.931999.8601999.92458.2013151.4728617.75
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)5.7536.724452.413808.78557.037069.3422056.559150.5111819.4929818.1797274.62
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)0016.120268.010700000984.12
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri003275.6400000003275.64
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000007915.387915.38
2Öhdəliklər32000.850606.523917.763459.32363.679896.794806.947156.3236515.97100724.12
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər0.12016.122702257.78070007146.8235398.5345789.36
2.3 Müştərilərin depozitləri:32000.730590.43647.761201.522363.679196.794806.949.54.253821.51
2.3.1 tələbli depozitlər32000.7300000000032000.73
2.3.2 müddətli depozitlər00590.43647.761201.522363.679196.794806.949.54.221820.79
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər0000000001113.241113.24
3Likvidlik 'qəpi'-795.723336.3810346.372890.877365.594705.6614859.676801.774663.1815543.269716.97