Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər34530.795067.812626.338077.259448.8617119.27741.1214232.18143.3255062.69162049.46
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri34203.2300000000541.7134744.94
1.2 Qiymətli kağızlar0003166.551499.9166.6602458.2011895.319186.61
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)327.563615.53704.044655.77948.9616252.557741.1211773.98143.3234181.0495343.71
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)00025507000000955
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri01452.281922.2800000003374.57
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000008444.638444.63
2Öhdəliklər24357.012174.33128.67967.092369.179892.194019.824144.46696.5537373.9292123.15
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər0.1220000256.40700006696.5536526.4346179.5
2.3 Müştərilərin depozitləri:24356.89174.33128.67710.692369.179192.194019.824144.40045096.17
2.3.1 tələbli depozitlər24356.8900000000024356.89
2.3.2 müddətli depozitlər0174.33128.67710.692369.179192.194019.824144.40020739.27
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000847.49847.49
3Likvidlik 'qəpi'10173.782893.482497.667110.167079.697227.013721.310087.691446.7817688.7769926.31