Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər39601.052341.375598.675646.1818223.433234.7110422.0913604.343980.0758549.09161201.01
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri39585.9700000000548.7440134.71
1.2 Qiymətli kağızlar0506.941255.51499.9166.66002458.2010990.916878.1
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)15.08495.123499.414146.2817356.773234.719667.0910876.143980.0738093.3191363.98
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)00007000755270001725
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri01339.32843.7500000002183.07
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000008916.148916.14
2Öhdəliklər28222.247.8444.321932.879973.132616.552063.64038.4611155.232935.0393389.19
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər0.010007000755011155.231975.3144585.52
2.3 Müştərilərin depozitləri:28222.237.8444.321932.879273.132616.551308.64038.4607.6747851.62
2.3.1 tələbli depozitlər28222.23000000007.6728229.89
2.3.2 müddətli depozitlər07.8444.321932.879273.132616.551308.64038.460019621.73
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000952.05952.05
3Likvidlik 'qəpi'11378.812333.575154.353713.328250.3618.168358.499565.88-7175.1325614.0667811.81