Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər28724.072821.923022.0819581.058716.645266.227645.6714417.46414.0357193.67153802.73
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri28709.7000000000821.4429531.14
1.2 Qiymətli kağızlar0847.151723.4400002458.22501.217842.3615372.36
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)14.37343.73530.4519281.058716.645011.227145.679996.23912.8239542.2894494.41
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)0400030002555001963003418
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri01231.04768.1800000001999.23
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000008987.598987.59
2Öhdəliklər25230.19441.9838.353124.462615.491389.622455.953540.9110380.9933985.7684003.63
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər040003000255500010380.9932966.4344802.42
2.3 Müştərilərin depozitləri:25230.1941.9838.352824.462615.491134.621955.953540.91036.6938218.57
2.3.1 tələbli depozitlər25230.190000000036.6925266.88
2.3.2 müddətli depozitlər041.9838.352824.462615.491134.621955.953540.910012951.69
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000982.64982.64
3Likvidlik 'qəpi'3493.882380.022183.7416456.596101.143876.595189.7210876.49-3966.9623207.969799.11