Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər30811.31759.24694.223631.278290.328106.6625750.3814656.6713184.2248819.48159703.73
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri30801.75000000001015.8631817.61
1.2 Qiymətli kağızlar002419.610002458.205796.832911.9713586.6
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)9.55379.73745.23631.278035.327606.6622992.1811153.177387.3936049.0597989.52
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)00002555003003503.5004558.5
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri01379.471529.4200000002908.89
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000008842.68842.6
2Öhdəliklər31406.440317.932308.371189.082245.252429.398165.116547.133947.4588556.13
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər00002555003002984.336547.132980.9843567.41
2.3 Müştərilərin depozitləri:31406.440317.932308.37934.081745.252129.395180.7805.8544028.1
2.3.1 tələbli depozitlər31406.44000000005.8531412.29
2.3.2 müddətli depozitlər00317.932308.37934.081745.252129.395180.780012615.81
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000960.62960.62
3Likvidlik 'qəpi'-595.141759.24376.31322.97101.245861.423320.996491.566637.1114872.0371147.6