Bank Avrasiya ASC

Likvidlik riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2021
Yenilənmə tarixi:   22.04.2021
Ani 1-7 gün 8-30 gün 1-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9 ay-1 il 1-2 il 2-5 il 5 ildən çox Ümumi
1Aktivlər28894.195827.262348.2910036.049407.2325019.648066.419267.9412209.447085.65158162.04
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri28872.2800000000779.2929651.57
1.2 Qiymətli kağızlar04115.751212.171999.927792458.2005796.83116.816478.67
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)21.91711.511136.127781.128128.2322261.446666.416267.946412.5737168.4797555.7
1.4 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)00025550030014003000005455
1.5 Qısamüddətli maliyyə alətləri00000000000
1.6 Törəmə maliyyə alətləri00000000000
1.7 Bankın depozitləri00000000000
1.8 Digər maliyyə aktivlər0000000009021.19021.1
2Öhdəliklər27636.1156.42314.05679.412237.332270.343687.227810.376055.1335842.8186689.16
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri00000000000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər00025550030002668.056045.1334922.9544691.13
2.3 Müştərilərin depozitləri:27636.1156.42314.05424.411737.331970.343687.225142.31106.0241084.19
2.3.1 tələbli depozitlər27636.1000000006.0227642.11
2.3.2 müddətli depozitlər0156.42314.05424.411737.331970.343687.225142.3110013442.08
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri00000000000
2.5 Borc qiymətli kağızları00000000000
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər000000000913.84913.84
3Likvidlik 'qəpi'1258.095670.842034.249356.637169.922749.34379.191457.576154.2711242.8571472.88