2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 və 2018-cı illərdə “Bank Avrasiya” ASC-nin kənar auditi “Baker Tilly Azerbaijan” şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdir.
2011-ci ildə kənar audit “BDO” şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Son maliyyə ili (2018-ci il) üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat (yerləşdirmə tarixi 26.11.2019)

2017-ci ildə kənar audit “Moore Stephens Azerbaycan” şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdir.