• Aslanov Fuad Cəbrayıl oğlu Müşahidə Şurasının Sədri

  5 mart 1972-ci il tarixdə anadan olmuşdur.
  2001- ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə və Kredit” fakultəsini  müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
  2004-cü ildə “Ümumi iqtisadiyyat” üzrə magistr elmi dərəcəsini almışdır.
  1998-ci ildən bank sektorunda çalışmaqdadır.
  28 noyabr 2007-ci il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin İdarə Heyətinin Üzvü seçilmişdir və İdarə Heyətinin Sədri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
  13 may 2014-cü ildə “Bank Avrasiya” ASC-nin Müşahidə Şurasının Sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.

  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200)
  Faks: (+99412) 598 03 07

  E-mail: info@bankavrasiya.az

   

 • Babaşov Vurğun Sitam oğlu Müşahidə Şurasının Üzvü

  27 iyul 1971-ci il tarixdə anadan olmuşdur.
  1993-cü ildə N.N.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı Filialının “İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” fakultəsini bitirmişdir.
  1999-cü ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetin “Hüquqşünaslıq” fakultəsinin bitirmişdir.
  1996-cı ildən dövlət sektorunda və daha sonra hüquqşünaz kimi fəaliyyət göstərmişdir.
  28 yanvar 2019-cu il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin Müşahidə Şurasının Üzvüdür.

  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200)
  Faks: (+99412) 598 03 07

  E-mail: info@bankavrasiya.az

   

 • İsmayılov Daşqın Miskin oğlu Müşahidə Şurasının Üzvü

  29 mart 1971-ci il tarixdə anadan olmuşdur.
  Azərbaycan Texniki Universitetinin “Nəqliyyatda daşınmaların təşkili və idarəedilməsi” fakultəsini bitirmişdir.
  2003-cü  ildən müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qiymətli kağizlar sektorunda fəaliyyat  göstərmişdir.
  2013-2016-ci illərdə “Baki Fond Birjası” QSC-nin Korporativ İşlərin üzrə Direktor vəzifəsində çalışmışdır.
  13 may 2014-cü il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin Müşahidə Şurasının Üzvüdür.

  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200)
  Faks: (+99412) 598 03 07

  E-mail: info@bankavrasiya.az

   

 • Kərimov Rüfət Fuad oğlu İdarə Heyətinin Üzvü, İdarə Heyətinin Sədri

  2 iyul 1963-cü il tarixdə anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Radiotexnika” fakultəsini bitirmişdir.
  Əmək fəaliyyətinə 1985-ci ildə Bakı “Ulduz” Zavodunda Mühəndis-texnoloq kimi başlamışdır və Mikroelektronika Texniki Bürosunun Rəhbəri vəzifəsinə qədər çalışmışdır. 1992-ci ildən “Azakbank” BSB-də Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Şöbəsinin Müdiri, 1997-ci ildən “Bank of Baku” SKB-də Fondlar Departamentinin Direktoru vəzifələrində çalışmışdır. 1999-cu ildən “Most-Bank Azərbaycan”da (hazırda QSC “Bank Standard”) Maliyyə və Mühasibat Uçotu Departamentinin Direktoru-Baş Mühasibi, 2005-ci ildən ASC “Xalq Bank”ın Maliyyə Departamentinin Direktoru-Baş Mühasibi vəzifələrində çalışmışdır. “Xalq Bank”da çalışdığı müddət ərzində İdarə Heyətinin Üzvü seçilmişdir. 8 noyabr 2007-ci il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin İdarə Heyətinin Sədr Müavini vəzifəsində çalışmışdır və İdarə Heyətinin Üzvü seçilmişdir. 13 may 2014-cü il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri vəzifəsində çalışmaqdadır.

  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200)
  Faks: (+99412) 598 03 07

  E-mail: info@bankavrasiya.az

   

 • Əmircanov Çingiz Ələddin oğlu İdarə Heyətinin Üzvü, Maliyyə Direktoru

  29 avqust 1969-cu il tarixdə anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” fakultəsini bitirmişdir.
  Əmək fəaliyyətinə 1992-ci ildə “İ v M” Səhmdar Cəmiyyətində Baş Mühasib vəzifəsində başlamışdır. 1993-cü ildən 1997-ci ilə qədər “Azak Bank” ASC-də Mühasib sonra isə Böyük Mühasib vəzifələrində çalışmışdır. 1997- ci ildən “Qafqaz İnkişaf Bankı” ASC-də Baş Mühasibin Müavini, sonra isə Baş Mühasib vəzifələrində calışmışdır.
  23 noyabr 2007-ci il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC Maliyyə Departamentinin Direktoru- Baş Mühasib vəzifəsində çalışmaqdadır. 13 may 2014-cü il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin İdarə Heyətinin Üzvü seçilmişdir.

  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200)
  Faks: (+99412) 598 03 07

  E-mail: info@bankavrasiya.az

   

 • Abbasova Səbinə Məmməd qızı İdarə Heyətinin Üzvü, Xəzinədarlıq və Hesablaşmalar Departamentinin Direktoru

  1 iyul 1978-cu il tarixdə anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Qərb Universitetinin “Mühəndis İqtisadiyyatı və İdarəetmə Menecment (Bank işi)” fakultəsini bitirmişdir.
  Əmək fəaliyyətinə 1996-cı ildə “Most Bank Azərbaycan” Kommersiya Bankında Xəzinə Xidməti Departamentinin mütəxəssisi vəzifəsində başlamışdır. 1997-ci ildən 2001-ci ilə qədər “Bank Standart” Kommersiya Bankının Əməliyyat Departamentinin Baş Мütəxəssiz vəzifəsində çalışmışdır.2001-ci ildən 2005-ci ilə qədər “Bank Standart” Kommersiya Bankının Əməliyyat İdarəsinin Ödəniş Vasitələri və Klirinq şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildən “Xalq Bank” ASC-də  Hesablaşmalar İdarəsinin rəisi vəzifələrində calışmışdır.
  23 noyabr 2007-ci il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin Xəzinədarlıq və Hesablaşmalar Departamentinin direktoru vəzifəsində çalışmaqdadır. 3 aprel 2018-ci il tarixindən “Bank Avrasiya” ASC-nin İdarə Heyətinin Üzvü seçilmişdir.

  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200)
  Faks: (+99412) 598 03 07
  E-mail: info@bankavrasiya.az

   

 • Audit Komitəsi

  Bankın fəaliyyətinə nəzarətin və monitorinqin həyata keçirilməsi, daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə Səhmdarların Ümumi Yığıncağına və Müşahidə Şurasına təkliflər vermək vəzifələri daşıyır.

   

  Audit Komitəsinin üzvləri:

    • Sədr  –  Əhmədov Zaur Qalib oğlu

  1995- ci ildə Azərbaycan Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi əlaqələr fakultəsini bitirmişdir və İqtisadçı ixtisasını almışdır. 2006-ci ildə İqtisad Elmləri Namizədi Alimlik dərəcəsini almışdır
  20 iyul 1995-ci il tarixindən əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200);
  e-mail: info@bankavrasiya.az

   

     • Üzv   –  Paşayev Vahid Rəhman oğlu

  2006-cı ildə Milli Aviasiya Akademiyasının Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakultəsini bitirmişdir və İqtisadçı ixtisasını almışdır.
  2007-ci il tarixindən əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200);
  e-mail: info@bankavrasiya.az

   

      • Üzv  –  Ziyatxanov Nofel Ziyatxan oğlu

  1980-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat Uçotu fakultəsini bitirmişdir və iqtisadçı ixtisasını almışdır.
  1975- ci il tarixindən əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
  Tel.: (+99412) 598 85 85 (daxili 200);
  e-mail: info@bankavrasiya.az

   

 • Kredit Komitəsi

  Bank fəaliyyətində mövcud olan kredit risklərini səmərəli idarəetmə, kredit siyasətini müəyyənləşdirmək, kredit məhsullarını təsdiq etmək və mövcud kredit məhsullarına dəyişikliklər etmək, kreditlərin verilməsi və kredit öhdəliklərinin götürülməsi, habelə onların şərtlərinin dəyişdirilməsi və restrukturizasiyasını təsdiq etmək, kreditlərin və kredit öhdəliklərinin faiz dərəсələrini müəyyən etmək, kreditlər üzrə mümkün zərərlər üçün yaradılmış ehtiyatların yetərliliyini (adekvatlığını) yoxlamaq və təhlil etmək, kredit portfelinə aid riskləri təhlil etmək və digər vəzifələri daşıyır.

   

  Kredit Komitəsinin üzvləri:

  • Sədr    – İdarə Heyətinin Sədri;
  • Üzvlər – Kredit Departamentinin Direktoru;
  •                 İnzibati İşlər və Təsərrüfat Departamentinin Direktoru;
  •                Maliyyə Departamentinin Direktoru;
  •                Xəzinədarlıq və Hesablaşmalar Departamentinin Direktoru;
  •                Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru;
  •                Təhlükəsizlik Departamentinin Direktoru.
   

 • Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi

  Bankın fəaliyyəti nəticəsində yaranan bütün növ risklərin idarə edilməsi ilə bağlı siyasətlərin, qaydaların, limitlərin müəyyən olunması və qiymətləndirilməsini, digər komitələrin fəaliyyətinin koordinasiya edilməsini, risklərin və onlara nəzarət üsullarının müəyyənləşdirməsi üçün bu sahədə mövcud bankdaxili qaydalara aid müvafiq metodoloji izahatların, tövsiyələrin hazırlanmasını həyata keçirir.

  Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsinin üzvləri:

  • Sədr      – Müşahidə Şurasının Sədri
  • Üzvlər  –  İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin Direktoru;
  •                  Maliyyə Departamentinin Direktoru;
  •                  Xəzinədarlıq və Hesablaşmalar Departamentinin Direktor;
  •                  Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru;
  •                  İnzibati İşlər və Təsərrüfat Departamentinin Direktoru;
  •                  Kredit Departamentinin Direktoru;
  •                  Audit Komitəsinin Sədri (səsvermə hüququ olmadan)
   

 • Mükafatlandırma Komitəsi

  Bankda uzunmüddətli nəticəyə əsaslanan motivasiya sisteminin qurulmasi, strateji hədəflərə nail olmasına yönəldilmiş mükafatlandırma siyasətini müəyyənləşdirmək və təsdiq üçün Müşahidə Şurasına təqdim etmək, mükafatlandırma prosesinə nəzarəti həyata keçirmək, mükafatlandırma siyasətinin bankın mənafeyinə zidd olmamasını təmin etmək və bank tərəfindən üzərinə uzunmüddətli risklərin götürülməsi hesabına qısamüddətli perspektivdə gəlir əldə edilməsinə yol verməmək, habelə mükafatlandırma siyasətinin tətbiqi ilə bağlı daxili prosedurların hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə yaradılan orqandır.

   

  Bankın mükafatlandırılma sıstemi aşağıdakı prinsiplər əsasında qurulub:

  • Adekvatlıq – qanunvericiliyə, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Bankın strategiyasına adekvat olması;
  • Ədalətlilik – dəqiq ölçülmüş meyarlar əsasında obyektiv qiymətləndirmə ilə işçinin əməyinin ədalətli ödənişi. Ödənişlərinin müəyyən edilməsində hər hansı bir diskriminasiyaya yol verilməməsi;
  • Balanslaşma – bütün növ mükafatların əsaslandırılmış və nəticəyə əsaslanan ödəniş balansı yaratmağa, həm fərdi, həm də kollektiv əməyi stimullaşdırmağa yönəlməsi;
  • Səmərəlilik – mükafatlandırmaya yönəldilən xərclərin Bank üçün adekvat səmərə gətirməsi;
  • Uyğunluq – Mükafatlandırma sisteminin əmək bazarı səviyyəsinə uyğunluğu;
  • Şəffaflıq –Mükafatlandırma siyasəti ilə bağlı məlumatların işçilərə açıqlanması.

  Mükafatlandırma Komitəsinin üzvləri:

  • Sədr       – Müşahidə Şurasının Sədri;
  • Üzvlər   – İdarə Heyətinin Sədri;
  •                  Maliyyə Departamentinin Direktoru;
  •                  Kredit Departamentinin Direktoru;
  •                  İnzibati İşlər və Təsərrüfat Departamentinin Direktoru
   

 • İşəqəbul Komissiyası

  Bankı lazimi sayda, lazmi keyfiyyətdə və lazimi vaxtda insan resurslari ilə təmin edilməsinə nəzarət etmək məqsədilə yaradılan orqandır.

  İşəqəbul Komissiyasının üzvləri:

  • Sədr      –    İdarə Heyətinin Sədri
  • Üzvlər  –    Maliyyə Departamentinin Direktoru;
  •                     Xəzinədarlıq və Hesablaşmalar Departamentinin Direktoru;
  •                     İnzibati İşlər və Təsərrüfat Departamentinin Direktoru;
  •                     İnsan Resursları Şöbəsinin Müdiri.
   

 • Satınalmalar Komissiyası

  Bankı lazimi vaxtda və lazımi keyfiyyətdə mal və xidmətlərlə təmin edilməsinə nəzarət etmək vəzifəsi həvalə edilmiş orqandır.

  Satınalmalar Komissiyasının üzvləri:

  • Sədr  –     Müşahidə Şurasının Sədri;
  • Üzvlər  – Maliyyə Departamentinin Direktoru;
  •                  Təsərrüfat Şöbəsinin Müdiri;
  •                  Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin  Direktoru;
  •                  İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin Direktoru.