“Bank Avrasiya” ASC aşağıda sadalanan yerli və xarici banklarla müxbir əlaqələrə malikdir:

Banklar USD EUR RUR GBP SWIFT
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı AZ74IBAZ33711018409201188120
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı AZ40IBAZ33711038409201188120
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı AZ69IBAZ33711018409201188113
Paşa Bank, Bakı AZ80PAHA35020USDBF0190000062
YapıKrediBank, Bakı AZ50KABA00000000000000488224
Bank Respublika, Bakı AZ05BRES00371184000009897302
Xalq Bank, Bakı AZ08HAJCBMRUSD99900001796003
Zıraat Bank Azərbaycan, Bakı AZ76TCZB35020840000137700101
Paşa Bank, Bakı AZ14PAHA35020EURBF0190000062
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı AZ49IBAZ33711019789201188113
MBA – MOSCOW LLC 30111810100000003013
AR Mərkəzi Bankı NABZAZ2X
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı IBAZAZ2X
Paşa Bank, Bakı PAHAAZ22
AzərTürk Bank, Bakı AZRTAZ22
YapıKrediBank, Bakı KABAAZ22
Bank Respublika, Bakı BRESAZ22
Xalq Bank, Bakı HAJCAZ22
Zıraat Bank Azərbaycan, Bakı TCZBAZ22
MBA – MOSCOW LLC IBAZRUMM