“Bank Avrasiya” ASC aşağıda sadalanan yerli və xarici banklarla müxbir əlaqələrə malikdir:

Banklar USD EUR RUR GBP SWIFT
Raiffeisen Bank International AG, Austria 070-55 081 236
AR Mərkəzi Bankı AZ67NABZ01350200000000072840
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı AZ74IBAZ33711018409201188120 AZ40IBAZ33711038409201188120
Paşa Bank, Bakı AZ71PAHA00000000000010020313
AzərTürk Bank, Bakı AZ03AZRT35020018400000034001
YapıKrediBank, Bakı AZ50KABA00000000000000488224
Bank Standard, Bakı AZ13MOSZ35020840000177203001
Unibank, Bakı AZ71UBAZ01005854035020EUR001
Bank Respublika, Bakı AZ05BRES00371184000009897302
Dəmir Bank, Bakı AZ32AZER000000101558USD35020
Xalq Bank, Bakı AZ08HAJCBMRUSD99900001796003
Zıraat Bank Azərbaycan, Bakı AZ76TCZB35020840000137700101
Sberbank, Rusiya 30111840400000001293
Raiffeisen Bank International AG, Austria 001-55 081 236
AR Mərkəzi Bankı AZ93NABZ01350200000000072954
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı AZ54IBAZ33711019789201188120
Paşa Bank AZ11PAHA00000000000010020326
AzərTürk Bank AZ80AZRT35020019780000034001
YapıKrediBank AZ28KABA00000000000000488232
Bank Standard AZ50MOSZ35020978000177203001
Unibank AZ26UBAZ01005854035020USD001
Bank Respublika AZ69BRES00371197800009897303
Demir Bank AZ88AZER000000101629EUR35020
Xalq Bank AZ39HAJCBMREUR99900001796003
Zıraat Bank Azerbaijan AZ16TCZB35020978000137700101
Bank Standard AZ86MOSZ35020643000177203001
Bank Respublika AZ08BRES00371181000009897301
Xalq Bank AZ38HAJCBMRRUB99900001796003
Sberbank, Rusiya 30111810100000001293
Raiffeisen Bank International AG, Austria 083-55 081 236
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı AZ69IBAZ33711018269201188120
Bank Standard AZ95MOSZ35020826000177203001
Raiffeisen Bank International AG, Austria RZBAATWW
AR Mərkəzi Bankı NABZAZ2X
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı IBAZAZ2X
Paşa Bank, Bakı PAHAAZ22
AzərTürk Bank, Bakı AZRTAZ22
YapıKrediBank, Bakı KABAAZ22
Bank Standard, Bakı MOSZAZ22
Unibank, Bakı UBAZAZ22
Bank Respublika, Bakı BRESAZ22
Dəmir Bank, Bakı AZERAZ22
Xalq Bank, Bakı HAJCAZ22
Zıraat Bank Azərbaycan, Bakı TCZBAZ22
Sberbank, Rusiya SABRRUMMXXX