“Bank Avrasiya” ASC aşağıda sadalanan yerli və xarici banklarla müxbir əlaqələrə malikdir:

Banklar USD EUR RUR GBP SWIFT
Raiffeisen Bank International AG, Austria 070-55 081 236
AR Mərkəzi Bankı AZ67NABZ01350200000000072840
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı AZ74IBAZ33711018409201188120 AZ40IBAZ33711038409201188120
Paşa Bank, Bakı AZ71PAHA00000000000010020313
AzərTürk Bank, Bakı AZ03AZRT35020018400000034001
YapıKrediBank, Bakı AZ50KABA00000000000000488224
Bank Respublika, Bakı AZ05BRES00371184000009897302
Dəmir Bank, Bakı AZ32AZER000000101558USD35020
Xalq Bank, Bakı AZ08HAJCBMRUSD99900001796003
Zıraat Bank Azərbaycan, Bakı AZ76TCZB35020840000137700101
Sberbank, Rusiya 30111840400000001293
Raiffeisen Bank International AG, Austria 001-55 081 236
Sberbank, Rusiya 30111810100000001293
Raiffeisen Bank International AG, Austria 083-55 081 236
Raiffeisen Bank International AG, Austria RZBAATWW
AR Mərkəzi Bankı NABZAZ2X
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bakı IBAZAZ2X
Paşa Bank, Bakı PAHAAZ22
AzərTürk Bank, Bakı AZRTAZ22
YapıKrediBank, Bakı KABAAZ22
Unibank, Bakı UBAZAZ22
Bank Respublika, Bakı BRESAZ22
Dəmir Bank, Bakı AZERAZ22
Xalq Bank, Bakı HAJCAZ22
Zıraat Bank Azərbaycan, Bakı TCZBAZ22
Sberbank, Rusiya SABRRUMMXXX