“Bank Avrasiya” ASC aşağıda sadalanan yerli və xarici banklarla müxbir əlaqələrə malikdir:

Banklar USD EUR RUR GBP SWIFT
HALYK SAVING BANK OF KAZAKHSTAN KZ33601A011000040331
HALYK SAVING BANK OF KAZAKHSTAN KZ41601A011000040381
MBA – MOSKVA 30111810100000003013
HALYK SAVING BANK OF KAZAKHSTAN HSBKKZKX
MBA – MOSKVA IBAZRUMM