Əməliyyatın növü Valyuta
AZN USD EUR
Akkreditivin açılması
– 500000 AZN/USD/EUR-ya qədər 0,2%
min 50 min 50 min 50
– 500001-1000000 AZN/USD/EUR 0,15 % 0,15 % 0,15 %
– 1000001 AZN/USD/EUR-dan yuxarı 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Akkreditivin avizo olunması (bank təsdiqi olmadan) 0,1%
min 30 max 300 min 30 max 300 min 30 max 300
Sənədlərin yoxlanılması (hər göndərilmiş sənədlər paketinin yoxlanılması üçün tutulur) 0,1%
min 30 max 300 min 30 max 300 min 30 max 300
Akkreditiv üzrə vəsaitlərin benefisiar bankına köçürülməsi (hər transfer üçün tutulur) 0,1%
min 50 max 300 min 50 max 300 min 50 max 300
Akkreditivin təsdiqlənməsi (hər ay və ya onun hissəsi) Razılaşma yolu ilə
Təxirə salınmış ödəmə (akkreditiv üzrə köçürmə komissiyasından əlavə olaraq tutulur) 30 30 30
Akkreditiv şərtlərinin dəyişdirilməsi 30 30 30
Akkreditivin ötürülməsi 0,1%
min 50 max 300 min 50 max 300 min 50 max 300
Akkreditivin məbləğinin artırılması 0,2%
min 50 min 50 min 50
Akkreditivdən imtina 100 100 100
Poçt xidmətləri (hər göndərilmiş paketə görə) 50 50 50

Qeyd: Müxbir bankın komissiya haqları əlavə tutulur. Sənədli akkreditiv ssuda hesabındakı kredit xəttinin və ya akkreditiv çərçivəsində kredit xəttinin hesabına açılmışdırsa, həm kredit xətti üzrə faiz, həm də cari tariflər üzrə əməliyyat komissiya haqqı tutulur.