Seyfin ölçüsü (mm)

Aylıq icarə haqqı (AZN) Müqavilə müddətinin qurtarmasından sonra icarənin 1 günü üçün nəzərdə tutulan məbləğ (AZN)
3 ayadək müddətə 6 ayadək müddətə 12 ayadək müddətə 12-36 ayadək müddətə
75x300x327 14 10 7 5 0.5
100x300x327 20 15 10 7 0.7
150x300x327 35 25 15 10 1.2
200x300x327 80 60 40 30 2.7
400x300x327 100 80 60 40 3.5
1900х800х420 400 300 200 100 4.0

Qeydlər:
  • icarənin minimum müddəti – 1 ay;
  • icarənin maksimum müddəti – 36 ay;
  • açarın itirilməsinə görə 50 AZN + kilidin məcburi açılması ilə əlaqədar onun təmirinə çəkilmiş faktiki xərclər 200 AZN;
  • müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə komisyon haqqları geri qaytarılmır.