Əməliyyatın növü

Valyuta
AZN USD EUR
Qarantiyanın verilməsi
– pul vəsaiti ilə təmin olunmamış Razılaşma yolu ilə
– pul vəsaiti ilə təmin olunmuş
– – qarantiya ilə girov qoyulan depozit eyni valyutadadırsa  1%
– – qarantiya ilə girov qoyulan depozit fərqli valyutadadırsa Razılaşma yolu ilə
– – qarantiya ilə girov qoyulan cari hesab eyni valyutalardadirsa  0.5%
– – qarantiya ilə girov qoyulan cari hesab fərqli valyutalardadirsa Razılaşma yolu ilə
– – digər girovla təmin olunmuş Razılaşma yolu ilə
Qarantiyanın avizo olunması  0.2%
min 30
max 300
min 30
max 300
min 30
max 300
Qarantiya mətninin tərtibi  50 50 50
Qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi  30 30 30
Təmin olunmamış qarantiyanın məbləğinin artırılması, müddətin uzadılması Razılaşma yolu ilə
Poçt xidmətləri (hər göndərilmiş paketə görə) 50 50 50

Qeyd: Müxbir bankın komissiya haqqı əlavə tutulur. Sənədli qarantiya ssuda hesabındakı kredit xəttinin və ya qarantiya çərçivəsində kredit xəttinin hesabına açılmışdırsa, həm kredit xətti üzrə faiz, həm də cari tariflər üzrə əməliyyat komissiya haqqı tutulur.