• Vəzifə

  Hüquqi Şəxslərin Kreditləşdirilməsi Departamentinin Mütəxəssisi

 • Namizədlər üçün irəli sürülən tələblər:

  Ali təhsil (iqtisadiyyat, hüquq və ya maliyyə-kredit sahəsində);
  Biznes kreditləşməsi sahəsində ən azı 3 il iş stajı;
  Biznesin maliyyə təhlilinin aparılması sahəsində biliklər;
  Kreditlərin verilməsi , təsnifləşdirilməsi və s. barədə AR Mərkəzi Bankının və MBNP –nın müvafiq normatıvləri və qaydaları barədə biliklərinin olması;
  Azərbaycan dilini mükəmməl səviyyədə bilmək;
  İngilis və rus dillərini yaxşı səviyyədə bilmək ;
  MS Excel proqramında mükəmməl işləmək bacarığı;
  Məsuliyyət, düzgünlük, dəqiqlik və etibarlılıq kimi müsbət göstəricilərə sahib olmaq;
  Ünsiyyətqurma və komandada işləmək bacarığı.

 • Vəzifə öhdəlikləri:

  Kredit müraciətlərinin qiymətləndirilməsi və analizi;
  Kredit portfelini formalaşdırmaq, idarə etmək və yüksək keyfiyyətini saxlamaq;
  Kredit məhsulları üzrə xidmətlər və onların monitorinqi;
  Yeni müştərilərin cəlb edilməsini təmin etmək;
  Problemli kreditlərlə (30 günədək) işləmək;
  Rəhbərliyə lazımi məlumatların hazırlayıb təhvil vermək.