• İqtisadçı

 • Namizədlər üçün irəli sürülən tələblər:

  İqtisadiyyat və ya maliyyə istiqaməti üzrə ali təhsil
  Bank sahəsində minimum 2 il iş təcrübəsi
  Statistik və ekonometrik biliklərin olması
  Risklərin idarə edilməsi barədə AR Mərkəzi Bankının və AR MBNP-nın müvafiq normativləri və qaydaları barədə biliklərə sahib olmaq (xüsusilə Bazar və likvidlik riski)
  Azərbaycan, rus və ingilis dillərini mükəmməl səviyyədə bilmək
  MS Office proqramları ilə əla səviyyədə işləmək qabiliyyət
  Analitik qabiliyyət və riyazi düşüncəyə malik olması
  Məsuliyyət, düzgünlük, dəqiqlik və etibarlılıq kimi müsbət göstəricilərə sahib olmaq
  Ünsiyyətqurma və komandada işləmək bacarığı
  Tez mənimsəmə qabiliyyəti və özünü inkişaf etdirməyə meyillilik.

 • Vəzifə öhdəlikləri:

  • Ölkədə makro və mikro iqtisadiyyatda baş verən hadisələr barədə məlumatların toplanması, təhlili, giymətləndirilməsi və banka ehtimal olan təsirlərə dair məlumatların/hesabatların rəhbərliyə təqdim edilməsi;
  • Bankın aktiv və passiv strukturunda baş verən dəyişikliklərin təhlil edilməsi;
  • Bankın faiz risklərinə dair hesabatların hazırlaması;
  • Bankın valyuta və likvidlik risklərinin qiymətləndirilməsi və hesabatlığın təmin edilməsi;
  • Dövrü olaraq maliyyə risklərinin stress testlərin keçirilməsi;
  • Mütəmadi olaraq bazar və likvidlik risklərinin monitorinqinin həyata keçirilməsi;
  • Yeni risk limitlərinin hesablanması və mövcud risk limitlərinin uyğunluğuna nəzarət edilməsi, həmçinin müəyyənləşdirilmiş və potensial risklərin minimallaşdırılması barədə təkliflərin verilməsi;
  • Erkən xəbərdalıq sisteminin qurulması;
  • İdarə edilməsi məqsədilə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi.