• Əməliyyat riskləri üzrə mütəxəssis

 • Namizədlər üçün irəli sürülən tələblər:

  • İqtisadiyyat və ya maliyyə üzrə ali təhsili;
  • Bankda risklər sahəsində ən az 1 il iş təcrübəsi və ya digər bank sahələrində ən azı 2 il iş təcrübəsi;
  • Risklərinin idarə edilməsi barədə AR Mərkəzi Bankının müvafiq normativləri və qaydaları barədə biliklər (xüsusilə əməliyyət riski);
  • Azərbaycan və ingilis dillərini mükəmməl bilmək;
  • MS Office proqramlarının sərbəst şəkildə işləmək bacarığı;
  • Analitik qabiliyyət və riyazi düşüncəyə malik olması;
  • Məsuliyyət, düzgünlük, dəqiqlik və etibarlılıq kimi müsbət göstəricilərə sahib olmaq;
  • Yüksək ünsiyyətqurma və komandada işləmək bacarığı.

 • Vəzifə öhdəlikləri:

  • Bankın risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi metodlarının hazırlanması;
  • Əməliyyat risklərinin idarə olunması, minimallaşdırılması və qarşısının alınması ilə bağlı təkliflər vermək;
  • Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi prosesində risk indikatorlarına dair məlumatların toplanması, təhlillərin həyata keçirilməsi və lazımi hesabatların tərtib olunması üzrə təkliflər verməklə hesabtlığın aparılması;
  • Yaradılan yeni məhsul və xidmətlər üzrə potensial əməliyyat risklərinin müəyyən edilməsi və təkliflərin verilməsi;
  • Bankın filial və baş ofis struktur bölmələrində aparılan biznes proseslərin qiymətləndirilməsi, risklərin optimallaşdırılması məqsədi ilə monitorinqlərin aparılması və nəticələr əsasında təkliflərin verilməsi;
  • Risk özünü qiymətləndirmə alətinin tətbiqi;
  • Bankda risk mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində aktiv iştirak;
  • Bankın struktur bölmələrindən insidentlər barədə məlumatların toplanması (məlumat bazasın yaradılması) və səbəblərinin araşdırılması;
  • Əməliyyat risklərinin idarə olunması, minimallaşdırılması və qarşının alınması ilə bağlı təkliflərin verilməsi;
  • Stress testlərin keçirilməsi və ssenari analizlərinin aparılması;
  • Audit yoxlaması nəticəsində qeyd edilən məqamların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər planının və problemlərin eskalasiyası.