Digər xidmətlər

Hesablaşma və kassa əməliyyatları

Korporativ müştərilərə kassa-hesablaşma əməliyyatları üzrə xidmətləri təklif olunur.

İnkassasiya

Korporativ müştərilərə pul vəsaitlərinin və qiymətlilərin inkassasiyası xidmətləri təklif olunur.

Bank seyfləri

Korporativ müştərilərə pul vəsaitlərinin, qiymətli əşya və digər bu qəbildən olan qiymətlilərin saxlanılması üçün etibarlı bank seyflərinin icarəsi xidməti təklif olunur.

POS terminallar

Nağdsız ödənişlər üçün POS terminalların pulsuz quraşdırılmasını təklif olunur.

İnternet Bankçılıq

İstənilən vaxt internet vasitəsilə operativ və tam təhlükəsiz şəkildə bank hesablarını idarə etmək imkanını təqdim etmək mümkündür.

Sənədli əməliyyatlar

Beynəlxalq əməkdaşlıqların rahat və qarşılıqlı etimad əsasında təşkil olunması üçün sənədli əməliyyat xidmətləri təklif olunur.