Bank seyfləri

Korporativ müştərilərə pul vəsaitlərinin, qiymətli əşya və digər bu qəbildən olan qiymətlilərin saxlanılması üçün etibarlı bank seyflərinin icarəsi xidməti təklif olunur.

Ətraflı məlumat

 

  • icarənin minimum müddəti – 1 ay;
  • icarənin maksimum müddəti – 36 ay;
  • açarın itirilməsinə görə 50 AZN + kilidin məcburi açılması ilə əlaqədar onun təmirinə çəkilmiş faktiki xərclər ≈ 300 AZN;
  • müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə komissiya haqları geri qaytarılmır.


Seyfin ölçüsü (mm)

Aylıq icarə haqqı (AZN)

Müqavilə müddətinin qurtarmasından sonra icarənin 1 günü üçün nəzərdə tutulan məbləğ (AZN)

 

3 ayadək müddətə

6 ayadək müddətə

12 ayadək müddətə

12-36 ayadək müddətə

 

75x300x327

14

10

7

5

0.5

100x300x327

20

15

10

7

0.7

150x300x327

35

25

15

10

1.2

200x300x327

80

60

40

30

2.7

400x300x327

100

80

60

40

3.5

1900х800х420

400

300

200

100

4.0