Sənədli əməliyyatlar

Beynəlxalq əməkdaşlıqların rahat və qarşılıqlı etimad əsasında təşkil olunması üçün sənədli əməliyyat xidmətləri təklif olunur.

Ətraflı məlumat

Sənədli əməliyyatlar beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan ən qabaqcıl maliyyə alətidir. Bu alət vasitəsilə
alqı-satqı əməliyyatları ilə məşğul olan təşkilat və fərdi sahibkarlar özlərini potensial maliyyə risklərindən
müdafiə edə bilər. “Bank Avrasiya” ASC beynəlxalq əməkdaşlıqların rahat və qarşılıqlı etimad əsasında
təşkil olunması üçün korporativ müştərilərə sənədli əməliyyatlar üzrə aşağıdakı xidmətləri təqdim edir:

  • akkreditiv;
  • inkasso;
  • qarantiya.

Sənədli akkreditiv əməliyyatları üzrə tariflər

Sənədli inkasso əməliyyatları üzrə tariflər

Qarantiya əməliyyatları üzrə tariflər