“Bank Avrasiya” ASC  fərdi müştərilərə pul vəsaitlərinin, qiymətli əşya və digər bu qəbildən olan qiymətlilərin saxlanılması üçün etibarlı bank seyflərinin icarəsi xidmətini təklif edir. Seyflərin zirehliliyi, siqnalizasiya sistemi və peşəkar mühafizəsi saxlanılan bütün qiymətlilərin təhlükəsizliyinə və məxfiliyinə tam zəmanət verir.

Bank seyfləri üzrə tariflər

Seyfin ölçüsü (mm)

Aylıq icarə haqqı (AZN) Müqavilə müddətinin qurtarmasından sonra icarənin 1 günü üçün nəzərdə tutulan məbləğ (AZN)
3 ayadək müddətə 6 ayadək müddətə 12 ayadək müddətə 12-36 ayadək müddətə
75x300x327 14 10 7 5 0.5
100x300x327 20 15 10 7 0.7
150x300x327 35 25 15 10 1.2
200x300x327 80 60 40 30 2.7
400x300x327 100 80 60 40 3.5
1900х800х420 400 300 200 100 4.0

Qeyd:

  • icarənin minimum müddəti – 1 ay;
  • icarənin maksimum müddəti – 36 ay;
  • açarın itirilməsinə görə 50 AZN + kilidin məcburi açılması ilə əlaqədar onun təmirinə çəkilmiş faktiki xərclər 200 AZN;
  • müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə komisyon haqqları geri qaytarılmır.