KLASSİK əmanət növü Sizə illik 10%-ə qədər vəsaitlərin yerləşdirilməsi imkanını yaradır.

Əmanət müddəti

AZN USD EUR
aylıq müddətin sonunda aylıq müddətin sonunda aylıq

müddətin sonunda

12 ay

7 8 2 2.25 0.25 0.5
24 ay 9 10 2.35 2.5 0.75

1

minimal məbləğ 1000 AZN/USD/EUR
maksimal məbləğ məhdudiyyət qoyulmur
müddətin uzadılması yol verilir
məbləğin artırılması yol verilmir
məbləğin hissələrlə götürülməsi yol verilmir
kapitallaşma tətbiq olunmur
faizlərin ödənilməsi aylıq, müddətin sonunda
əmanət vaxtından əvvəl götürüldükdə əmanətin faktiki müddəti 6 aya qədər olduqda, əmanətçiyə faizlər ödənilmir
əmanətin faktiki müddəti 6 aydan 12 aya qədər olduqda, əmanətçiyə hesablanmış faizlərin 50%-i ödəniləcək
əmanətin faktiki müddəti 12 aydan çox olduqda, əmanətçiyə hesablanmış faizlərin 75%-i ödəniləcək

Əmanət kalkulyatoru