RAHAT əmanət növü Sizə vəsaitlərinizi rahat idarə etmək imkanını yaradır.

əmanət müddəti AZN USD
12 ay 4 1
minimal məbləğ 1 000  AZN/USD
maksimal məbləğ 250 000 AZN/USD
müddətin uzadılması yol verilir
məbləğin artırılması məhdudiyyət qoyulmur
məbləğin hissələrlə götürülməsi (azadılması) yol verilir, 1 000 AZN/USD
kapitallaşma tətbiq olunmur
faizlərin ödənilməsi aylıq
əmanət vaxtından əvvəl götürüldükdə əmanətin faktiki müddəti 6 aya qədər olduqda, əmanətçiyə faizlər ödənilmir;
əmanətin faktiki müddəti 6 aydan 12 aya qədər olduqda, əmanətçiyə hesablanmış faizlərin 50%-i ödəniləcək;

Əmanət kalkulyatoru